字段 字段内容
001 01h0476971
005 20221212151722.0
010 $a: 978-7-5217-3625-0$b: 精装$d: CNY68.00
100 $a: 20220228d2022 em y0chiy0110 ea
101 $a: chi$c: eng
102 $a: CN$b: 110000
105 $a: y z 000yy
106 $a: r
200 $a: 万物原理$A: wan wu yuan li$e: 关于客观世界的10个答案$f: (美)弗兰克·维尔切克著$g: 柏江竹,高苹译
210 $a: 北京$c: 中信出版集团股份有限公司$d: 2022
215 $a: 21,241页$d: 21cm$e: 1解读本(22页)
312 $a: 版权页英文题名:Fundamentals: ten keys to reality
330 $a: 本书先从八个方面介绍了人类已经取得的科学成就:空间、时间、物质的构成、万物运动的规律、材料和能源、宇宙的演化、复杂性的出现、感知能力的扩展,然后描述了人类当前面临的科学难题,比如暗物质和暗能量。
510 $a: Fundamentals$e: ten keys to reality$z: eng
517 $a: 关于客观世界的10个答案$A: guan yu ke guan shi jie de 10ge da an
606 $a: 物理学$j: 普及读物
690 $a: O4-49$v: 5
701 $c: (美)$a: 维尔切克$A: wei er qie ke$c: (Wilczek, Frank)$4: 著
702 $a: 高苹$A: gao ping$c: (物理学)$4: 译
801 $a: CN$b: 044002$c: 20221122
905 $d: O4-49$r: CNY68.00$e: 743

北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139

欢迎第1129813位用户访问本系统

0