字段 字段内容
001 01h0477076
005 20221207174850.0
010 $a: 978-7-5008-7918-3$b: 精装$d: CNY58.00
100 $a: 20221018d2022 em y0chiy0110 ea
101 $a: chi$c: eng
102 $a: CN$b: 110000
105 $a: a z 000yy
106 $a: r
200 $a: 碳水的胜利$A: tan shui de sheng li$e: 面包小史$d: Bread$e: a global history$f: (美)威廉·吕贝尔(William Rubel)著$g: 龙权文译$z: eng
210 $a: 北京$c: 中国工人出版社$d: 2022
215 $a: 222页$c: 图$d: 19cm
225 $a: 万川·食物小史系列$A: wan chuan · shi wu xiao shi xi lie
330 $a: 本书探寻面包的“前世今生”,解锁碳水取得“胜利”的奥秘。内容包括:面包早期发展史、作为社会标志、碳水的风味、面包的奇异游记、21世纪的面包。
410 $1: 2001 $a: 万川·食物小史系列
510 $a: Bread$e: a global history$z: eng
517 $a: 面包小史$A: mian bao xiao shi
606 $a: 面包$x: 食品加工$x: 历史$j: 通俗读物
690 $a: TS213.21$v: 5
701 $c: (美)$a: 吕贝尔$A: lu^ bei er$c: (Rubel, William)$4: 著
702 $a: 龙权文$A: long quan wen$4: 译
801 $a: CN$b: 044002$c: 20221207
905 $c: ZGSW$d: TS213.21$r: CNY58.00$e: 296

北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139

欢迎第1708706位用户访问本系统

0